0
 
  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 65
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR2104HS-4KS2

قیمت 1,230,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR2104HS-P-4KS2

قیمت 1,820,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR2108HS-4KS2

قیمت 1,390,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 2 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR-2108HS-8P-4KS2

قیمت 2,590,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4108HS-4KS2

قیمت 1,880,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4116HS-4KS2

قیمت 2,470,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4216-4KS2

قیمت 3,780,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4232-4KS2

قیمت 4,140,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5232-4KS2

قیمت 6,470,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4432-4KS2

قیمت 5,430,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5432-4KS2

قیمت 9,570,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 2 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۶۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5464-4KS2

قیمت 11,590,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 2 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4832-4KS2

قیمت 9,640,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 2 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5832-4KS2

قیمت 12,780,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 6 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۶۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5864-4KS2

قیمت 14,580,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 1 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR608-32-4KS2

قیمت 13,440,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۶۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR608-64-4KS2

قیمت 23,350,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 6 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده۴ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7604NI-E1

قیمت 1,469,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 9 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7604NI-E1/4P

قیمت 2,100,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7604NI-Q1

قیمت 1,650,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7604NI-Q1/4P

قیمت 2,300,000 تومان

افزودن به سبد خرید
 
خبرنامه ایمیلی
شبکه های اجتماعی