0
 
  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 65
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR2104HS-4KS2

قیمت 760,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR2104HS-P-4KS2

قیمت 1,240,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR2108HS-4KS2

قیمت 880,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 2 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR-2108HS-8P-4KS2

قیمت 1,740,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4108HS-4KS2

قیمت 1,370,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4116HS-4KS2

قیمت 1,720,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4216-4KS2

قیمت 2,620,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4232-4KS2

قیمت 2,850,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5232-4KS2

قیمت 4,480,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4432-4KS2

قیمت 3,770,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5432-4KS2

قیمت 6,650,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 2 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۶۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5464-4KS2

قیمت 7,960,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 2 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4832-4KS2

قیمت 6,650,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 2 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5832-4KS2

قیمت 8,850,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۶۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5864-4KS2

قیمت 10,050,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 1 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR608-32-4KS2

قیمت 9,250,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۶۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR608-64-4KS2

قیمت 16,020,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده۴ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7604NI-E1

قیمت 1,335,600 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 8 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7604NI-E1/4P

قیمت 1,910,400 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7604NI-Q1

قیمت 1,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7604NI-Q1/4P

قیمت 2,094,000 تومان

افزودن به سبد خرید
 
خبرنامه ایمیلی
شبکه های اجتماعی