(Total 2 Votes : 5 of 5)

لابراتور زبان

 نرم افزار کلاس هوشمند

 نرم افزار  کلاس هوشمند قابل استفاده در تمام مراکز آموزشی می باشد و امروزه با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و فناوری اصلاعات نیاز به این سیستم  کلاس هوشمند در مراکز آموزشی احساس شده است.

خصیصه های ارتباط و تعامل دوطرفه در کلاس هوشمند

پخش مانیتور یک دانش آموز یا معلم برای همه در کلاس هوشمند  :

  •  در کلاس هوشمند صفحه کامپیوتر معلم و یا وسایل مورد استفاده  یک دانش آموز می تواند بطور همزمان برای تمامی دانش آموزان دیگر پخش شده و نمایش داده میشود .

تقاضای سوال دانش آموزان :

  • دانش آموزان میتوانند در کلاس هوشمند  جهت کمک از معلم با یک کلیک ساده بر روی تجهیزات  خود درخواست کمک نمایند و علامت دست بالا بروی نرم افزار معلم مشاهده گردیده و معلم می تواند به آن دانش آموز پاسخ داده یا از راه دور کمک نماید .

گفتگو از طریق چت  :

  • معلم و دانش آموزان می توانند در کلاس هوشمند  از طریق چت نوشتاری در ارتبط بوده و سؤالات کلاسی را مطرح و یا اسخ دهند .

 

اجرای صفحات اینترنتی بوسیله معلم :

  • معلم می تواند از طریق کامپیوتر خود یک آدرس اینترنتی و یا صفحه آموزشی را بروی تجهیزات  دانش آموزان باز نماید .

انتقال و دریافت فایل از طریق سیستم معلم :

  • کلیه فایل های موجود بروی لپ تاپ معلم و ابزار مورد استفاده  دانش آموزان می توانند بروی یکدیگر انتقال یابند .

 

ویژگیها :

مشاهده و کنترل

 

قفل نمودن و یا سیاه نمودن صفحه  تجهیزات :

  • می توانند از لمس صفحه  و کلیدهای آنها جلوگیری نموده و آنها را قفل نمایند .

کنترل کامل استاد :

  • استاد می تواند تجهیزات دانش آموزان را کنترل نماید حتی در زمانی که در حال استفاده از نرم افزارهای دیگر هستند .

مشاهده صفحه نمایش تجهیزات دانش آموزان :

  • استاد می تواند کلیه عملیات دانش آموزان را کنترل نموده و مدیریت نماید .

کمک از راه دور :

  • استاد می تواند از راه دور تبلت هاو گوشی یا لپ تاپ  دانش آموزان را کنترل نموده و دستورات و راهنماییهای لازم را به آنها بدهد .

ارزیابی و تست در یک نگاه  :

حالت بررسی :

  • این سیستم حالت ساده ای از روش بررسی و آزمون را در اختیار استاد گذاشته که سؤالاتی را مطرح و جوابهای برگشتی دانش آموزان را جمع آوری نموده و یا با گزارش نموداری نتیجه را مشاهده نماید .

سؤال کوتاه :

استاد می تواند سؤال کوتاهی مطرح نموده تا در آن موقعیت درسی ، پیشرفت دانش آموزان را مشاهده و بررسی نمایند . در این حالت جوابها توسط کامپیوتر استاد دریافت شده و او می تواند به بررسی پاسخ ها بپردازد