0
 
  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • 2
  • >
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 26
(Total 4 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردداثر انگشتی Virdi مدل AC-2100

تماس بگیرید

(Total 5 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد Virdi مدل AC-6000

توقف تولید

(Total 4 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور و غياب و کنترل دسترسی تشخيص چهره Virdi مدل AC-7000

تماس بگیرید

(Total 5 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور و غیاب Nitgen مدل FINGKEY

تماس بگیرید

(Total 11 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور غیاب و کنترل تردد Nitgen مدل NAC-5000

تماس بگیرید

(Total 6 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور و غیاب ضد آب Nitgen مدل eNBioAccess-T1

تماس بگیرید

(Total 6 Votes : 5 of 5)

دستگاه اکسس کنترل و حضور و غیاب ضد آب Nitgen مدل eNBioAccess-T2

تماس بگیرید

(Total 5 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور و غیاب ضد آب Nitgen مدل eNBioAccess-T3

تماس بگیرید

(Total 5 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور و غياب و کنترل دسترسی تشخيص چهره Nitgen مدل eNBioAccess-T5

تماس بگیرید

(Total 12 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور و غیاب و اکسس کنترل Nitgen مدل eNBioAccess-T9

تماس بگیرید

(Total 11 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور غیاب اثر انگشت ، رمز و کارت MADAKTO مدل MD-32

تماس بگیرید

(Total 9 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره ،اثر انگشت ، رمز و کارت MADAKTO مدل MD-40

تماس بگیرید

(Total 6 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور و غیاب MADAKTO مدل MD-45

تماس بگیرید

(Total 4 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت و کارت MADAKTO مدل MD-260

تماس بگیرید

(Total 6 Votes : 5 of 5)

دستگاه کارت ساعت تشخيص چهره MADAKTO مدل MD-600

تماس بگیرید

(Total 4 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور و غیاب دوربین دار اثر انگشتی MADAKTO مدل MD-700

تماس بگیرید

(Total 4 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور و غياب و کنترل دسترسی تشخيص چهره MADAKTO مدل MD-800

تماس بگیرید

(Total 4 Votes : 5 of 5)

دستگاه کارت زنی تشخيص چهره MADAKTO مدل MD-900

تماس بگیرید

(Total 1 Votes : 5 of 5)

دستگاه ساعت زنی با دوسنسور اثر انگشت MADAKTO مدل MD-1001

تماس بگیرید

(Total 13 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد اثر انگشتی | کارتی MADAKTO مدل MD-28

تماس بگیرید

(Total 11 Votes : 5 of 5)

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و کارتی MADAKTO مدل MD-30

تماس بگیرید

 
خبرنامه ایمیلی
شبکه های اجتماعی