0
 
  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 50
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR2104HS-4KS2

قیمت 1,230,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR2104HS-P-4KS2

قیمت 1,820,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR2108HS-4KS2

قیمت 1,390,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 2 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR-2108HS-8P-4KS2

قیمت 2,590,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4108HS-4KS2

قیمت 1,880,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4116HS-4KS2

قیمت 2,470,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4216-4KS2

قیمت 3,780,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4232-4KS2

قیمت 4,140,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5232-4KS2

قیمت 6,470,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4432-4KS2

قیمت 5,430,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5432-4KS2

قیمت 9,570,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 2 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۶۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5464-4KS2

قیمت 11,590,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 2 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR4832-4KS2

قیمت 9,640,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 2 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5832-4KS2

قیمت 12,780,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 6 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۶۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR5864-4KS2

قیمت 14,580,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 1 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۳۲ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR608-32-4KS2

قیمت 13,440,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۶۴ کاناله 4K تحت شبکه داهوا مدل DH-NVR608-64-4KS2

قیمت 23,350,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله 1080N داهوا مدل XVR1A04

قیمت 830,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله 1080N داهوا مدل XVR1A08

قیمت 1,090,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 9 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله 720P داهوا مدل DHI-XVR4104HS-S2

قیمت 930,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 8 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کانال 1080P داهوا DHI-XVR5104HS-S2

قیمت 1,190,000 تومان

افزودن به سبد خرید
 
خبرنامه ایمیلی
شبکه های اجتماعی