0
 
  • مرتب سازی بر اساس
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 53
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده۴ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7604NI-E1

قیمت 1,335,600 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 9 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7604NI-E1/4P

قیمت 1,910,400 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7604NI-Q1

قیمت 1,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7604NI-Q1/4P

قیمت 2,094,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7604NI-K1

قیمت 1,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 6 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۴ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7604NI-K1/4P

قیمت 2,094,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7608NI-Q1

قیمت 2,077,200 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7608NI-Q1/8P

قیمت 3,369,600 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7608NI-E2

قیمت 1,869,600 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7608NI-E2/8P

قیمت 3,012,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله تحت شبکه هایک ویژن (4K)مدل DS-7608NI-K2

قیمت 2,289,600 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 5 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۸ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7608NI-K2/8P

قیمت 3,624,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 8 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2

قیمت 2,060,400 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 4 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q1

قیمت 2,160,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7616NI-Q2/16P

قیمت 4,800,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 6 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2/8P

قیمت 3,158,400 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 8 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2/16P

قیمت 4,226,400 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 9 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7616NI-K2

قیمت 2,480,400 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 7 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7616NI-K2/16P

قیمت 4,800,000 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 7 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-7716NI-E4

قیمت 4,492,800 تومان

افزودن به سبد خرید
(Total 3 Votes : 5 of 5)

ضبط کننده ۱۶ کاناله تحت شبکه هایک ویژن مدل (5.0MP/POE) DS-7716NI-E4/16P

قیمت 6,742,800 تومان

افزودن به سبد خرید
 
خبرنامه ایمیلی
شبکه های اجتماعی