(Total 1 Votes : 5 of 5)

اتوماسیون حضورو غیاب

اتوماسيون حضور و غياب تحت وب

اتوماسیون حضور و غیاب جامع ماداکتو مبتنی بر وب میباشد و امکانات فراوانی در اختیار مدیران و پرسنل قرار می نماید ،مدیریت اطلاعات تردد ، اعمال قوانین کارکرد و ارایه گزارشات متنوع مد نظر مدیران مجموعه و امکان دستیبابی هر پرسنل به اطلاعات تردد فردی و درخواست تصحیح آنها از مزایای سیستم حضور و غیاب ماداکتو میباشد .موتور محاسباتی قدرتمند و انعطاف پذیر بودن المانهای کارکرد این نرم افزار اتوماسیون سلف سرویس در کنار محیط کاربر پسند و روان آن سبب شده است که بسیاری از سازمانها و مراکز بزرگ دولتی و خصوصی رضایت کامل از این سیستم داشته باشند.

 

 اهداف طراحی سیستم اتوماسیون حضور و غیاب تحت وب :

• قابلیت تطبیق و انعطاف پذیری با توجه به نیازهای متنوع سازمانها و مراکز بزرگ
• قابلیت هماهنگی با تمامی قوانین حضور و غیاب کشوری و اکثر سازمانها
• تعریف سطح دسترسی بر اساس ساختار درختی سازمان و پراکندگی جغرافیایی
• قابلیت تعریف چارت سازمانی و سلسله مراتب اداری
• دارای اتوماسیون اداری گردش کار بدون کاغذ مرخصی و ماموریت واضافه کاری
• نمایش مانده مرخصی هر فرد بصورت آنی با توجه به قوانین شیفت و کارکرد
• امکان مدیریت انواع شیفتهای منظم ، نا منظم و بیمارستانی
• تشخیص ثبت دستی ترددها و یا اصلاح دستی ترددها
• امکان ایجاد محیطهای کاری جداگانه برای شعبات یک مجموعه
• امکان اعمال قوانین خاص کارکرد سازمان با استفاده از اسکریپت نویسی
• گردش مجوزهای حضور و غیاب بر اساس روالهای گردش سازمانی و حذف کاغذ
• امکان ارایه گزارش اطلاعات تغییریافته
• ارایه کاردکس مرخصی بصورت آنی
• ارایه گزارشات متنوع و انعطاف پذیر با توجه به نیاز سازمانها
• نمایش آنلاین ورود و خروج پرسنل
• دسترسی به نرم افزار از طریق شبکه داخلی و اینترنت در هرزمان و هرمکان
• داراي بانک اطلاعاتی SQL
• یکپارچه سازي اطلاعات موجود در اتوماسیون تغذیه ، کنترل دسترسی و ...
• سهولت در توسعه نرم افزار و به روزرسانی نمودن آن
• قابلیت شخصی سازی
• پشتیبانی آنلاین
• قابلیت مشاهده و گرفتن تست عملیاتی اتوماسیون در وب سایت به صورت دمو